S historičkou umění V obraze

Zdroje

Slovníky:

• DACL = Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, ed. Fernand Cabrol; Henri Leclercq; Henri Irénée Marrou, Paris, Letouzey et Ané, 1924-1953.
• EAM = Enciclopedia dell’arte medievale, I-XII, ed. Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991 – 2002.
• LCI = Lexikon der Christlichen Ikonographie, ed. Engelbert Kirschbaum, Günter Bandmann, Wolfgang Braunfels, Rom : Herder, c1968-c1976, 8 sv.
• James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008, 517 s.
• Břetislav Horyna, Helena Pavlincová, Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003; 661 s.
• Věra Remešová, Ikonografie a atributy svatých, 1991, 85 s.
• Jan Royt, Hana Šedinová, Slovník symbolů, Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, 1998, 202 s.
• Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Karolinum, 2007.
• Hynek Rulíšek, POSTAVY, ATRIBUTY, SYMBOLY: slovník křesťanské ikonografie, 2006, 500 s.

Literatura + články:

• Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, dostupná online na [biblenet.cz](http://biblenet.cz/)
• Ovidius, Proměny, Antická knihovna svazek 25, Nakladatelství Svoboda, Praha, 1974.
• Plinius Starší, Naturalis Historia, Neúplný on-line přepis anglického vydání z roku 1601.
• Jacques LE GOFF, Jean-Claude SCHMITT a Franco ALESSIO. Encyklopedie středověku. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2008, 935 s.
• Carla Mainoldi, Cani mitici e rituali tra il regno dei morti e il mondo dei viventi, Quaderni Urbinati di Cultura Classica , 1981, New Series, Vol. 8 (1981), pp. 7-41.
• JACOBUS DE VORAGINE. Legenda aurea. Praha: Vyšehrad, 1984.